Belangrijkste publicaties
De h5-index is de h-index voor artikelen die in de afgelopen vijf volledige jaren zijn gepubliceerd. Dit is het grootste aantal h zodat h artikelen die zijn gepubliceerd in 2014-2018 elk ten minste h citaties hebben.verbergen
De h5-mediaan voor een publicatie is het mediane aantal citaties voor de artikelen die deel uitmaken van de h5-index.verbergen
Publicatieh5-indexh5-mediaan
1.Chemical Reviews266443
2.Advanced Materials252342
3.Chemical Society reviews251378
4.Journal of the American Chemical Society236329
5.Angewandte Chemie International Edition221309
6.Energy & Environmental Science207323
7.ACS Nano203280
8.Nano Letters188270
9.Nature Materials179323
10.Journal of Materials Chemistry. A163214
11.Accounts of Chemical Research162233
12.Nature Nanotechnology160278
13.Advanced Functional Materials154203
14.Advanced Energy Materials152211
15.ACS Applied Materials & Interfaces147188
16.Chemistry of Materials141191
17.Nanoscale139188
18.ACS Catalysis133186
19.Chemical communications (Cambridge, England)131166
20.Applied Catalysis B: Environmental130167
Datums en citatietellingen zijn geschat en worden automatisch vastgesteld door een computerprogramma.